Rozmiar tekstu

DYREKTOR

lek. Radosław Borysiuk

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

dr n. med. Łukasz Grabarczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

Maciej Kamiński

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA
mgr Iwona Kacprzak

SEKRETARIAT

Emilia Komrowska

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Marta Smosarska
PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA Paweł Snopek
KAPELAN SZPITALA

ks. Marcin Sawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Naworska

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Agnieszka Żuk

KSIĘGOWOŚĆ

Irena Anna Juszkiewicz

Anna Ewertowska

Marzena Zakrzewska

Magdalena Najmowicz

 mgr Agnieszka Stanisławska

SEKCJA EWIDENCJI

MAJĄTKU

Danuta Bielawska

RADCY PRAWNI

mec. Katarzyna Godlewska

mec. Adrianna Pannek

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAOPATRZENIE

Kierownik – mgr Zbigniew Skorupski

Referent - mgr Monika Kaczmarek

Referent - mgr inż. Joanna Sienkiewicz

Referent - mgr Magdalena Grzelak

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY

Kierownik – mgr inż. Grzegorz Szczepański

Specjalista ds. energetycznych – Franciszek Czujko

Specjalista ds. aparatury medycznej - Wojciech Tyszer

SEKCJA ANALIZ I ROZLICZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH

Statystyk – mgr Magdalena Matuszewska

Statystyk - mgr Izabela Robak

Analityk systemów i procedur medycznych -

mgr Marzena Ostrowska

mgr Beata Łaszkowska

ARCHIWUM Ewa Czajkowska

SEKCJA KADR I PŁAC

Kierownik - mgr Renata Michalska

mgr Małgorzata Rzeźniak

Iwona Pietkiewicz

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

mgr Iwona Wołosewicz

SEKCJA HIGIENY SZPITALNEJ

Magdalena Ciniewicz

SEKCJA IT

Główny Specjalista IT – Kamil Zembrzuski

Informatyk - Konrad Kuźma

Informatyk - Tomasz Zieliński

 

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

onkoinnovative

akredyt

akredyt

 budzik.jpg