Rozmiar tekstu

 

Numery zaczynają się od 89 524 xx xx

 

 IZBA  PRZYJĘĆ

Punkt przyjęć planowych

89/ 524   54 03

 

Lekarz dyżurujący

89/ 524   54 02

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   56 22

 

Punkt pielęgniarki

89/ 524    54 01

 

 

 

 KLINIKA KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Sekretariat kliniki

89/ 524   53 91

 

Kierownik kliniki

89/ 524   53 87

 

Gabinet lekarzy

89/ 524   53 85

89/ 524   56 39

89/ 524   53 94

89/ 524   56 43

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   53 90

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 83

 

Gabinet EKG

89/ 524   56 37

89/ 524   53 68

 

Gabinet badań endoskopowych

89/ 524   53 94

 

 

 ODDZIAŁ KLINICZNY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I OGÓLNOUSTROJOWEJ

Sekretariat

89/ 524   53 69

5369

Kierownik

89/ 524   54 33

 

Gabinet lekarzy

89/ 524   53 70

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   53 71

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 72

 

 

 

 KLINIKA OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY I SZYI 

Koordynator

89/ 524   56 31

 

Sekretarka medyczna

Pielęgniarka Oddziałowa

89/ 524   54 13

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   54 15

 

 

 I ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Gabinet lekarzy

89/ 524   54 12

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   54 14

 

Koordynator 

89/ 524   56 26  

 

 ODDZIAŁ KLINICZNY NEUROLOGII

Koordynator

89/ 524   53 49

 

Gabinet lekarzy

89/ 524   53 47

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   54 62

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 55

 

 

 II ODDZIAŁ KLINICZNY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Koordynator

89/ 524    54 08

 

Gabinet lekarzy

89/ 524   54 06

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   56 33

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   54 05

 

 

 BLOK OPERACYJNY

Blok operacyjny

89/ 524   53 86

89 524 53 86

Kierownik bloku operacyjnego

89/ 524   53 98

 

 

 KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I OGÓLNEJ

Koordynator

89/ 524   56 24

 

Sekretariat 

89/ 524   53 40  

Gabinet lekarzy

89/ 524   53 41

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   53 44

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 93

 

 

KLINIKA NEUROCHIRURGII

Sekretariat kliniki

89/ 524   53 73

 

 

Kierownik kliniki

89/ 524   53 84

 

Zastępca Kierownika Kliniki

89/ 524    56 32

89/ 524    56 36

 

Gabinet lekarzy

89/ 524   53 75

89/ 524   52 89

 

Pielęgniarka oddziałowa

89/ 524   53 76

 

Dyżurka pielęgniarek

89/ 524   53 77

 

 

 

   

ZAKŁADZIE REHABILITACJI LECZNICZEJ  „BUDZIK DLA DOROSŁYCH”

 Pielęgniarka Oddziałowa

 89/ 524    56 80
 

 Dyżurka Pielęgniarek

 89/ 524    56 74
 

Projekty w realizacji

cmkp

 

innovative

onkoinnovative

akredyt

akredyt

 budzik.jpg