Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017- 2021

mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pn.:

„Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021” w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017- 2021.

Całkowita wartość inwestycji: 140 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 138 670,00 zł

Okres realizacji: 2021 r.

Zadanie finansowane ze środków publicznych na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji neurologicznej osób po udarze mózgu, poprzez wyposażenie realizatorów zadania w urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią umożliwiające ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem , umożliwiające wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych oraz siłowych ćwiczeń z oporem dynamicznym: izokinetycznych, izotonicznych, elastycznych, z grami rehabilitacyjnymi oraz w wybranych konfiguracjach – z reaktywną elektromiografią.

W wyniku realizacji projektu Szpital będzie posiadał nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny dający terapeutom nowe możliwości, ułatwiający prowadzenie zabiegów, zwiększający skuteczność oddziaływań terapeutycznych oraz zadowolenie pacjentów.

Skip to content