Konkurs ofert na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

stethoscope-g61aefa89a_1920.jpg

Dyrektor

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

w Olsztynie

Al. Warszawska 30

10-082 Olsztyn

ogłasza

 KONKURS

na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz. 1515) oraz złożyć dokumenty i oświadczenie określone w § 12 Rozporządzenia MZ z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 430).

Oferty wraz z dokumentami należy złożyć w Kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie lub przesłać na adres:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Aleja Warszawska 30,

10-082 Olsztyn

w terminie do 03.06.2024r. w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i numerem telefonem kontaktowego kandydata oraz dopiskiem

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”

 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 01.07.2024r.  w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Al. Warszawska 30.

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

Materiały dostępne są w  Kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie i można się z nimi zapoznać w terminie uzgodnionym telefonicznym pod nr telefonu 89 524 53 54.

 

Wynik konkursu

Skip to content