Oferta Pracy: Koordynator / Kierownik Przychodni w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie

komercja.png
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, będący wiodącą placówką medyczną na Warmii i Mazurach,
poszukuje do swojego zespołu
Koordynatora / Kierownika Przychodni

Oferujemy:

 • umowę o pracę / umowa zlecenie w stabilnej i prestiżowej instytucji,
 • pełen etat,
 • wynagrodzenie do uzgodnienia.

 

Do zadań Koordynatora / Kierownika Przychodni należy w szczególności:

Zarządzanie Przychodnią, w tym:

 • dbałość o dostarczenie pacjentom dostępu do usług medycznych na najwyższym poziomie,
 • nadzór nad jakością, efektywnością i organizacją świadczeń zdrowotnych,
 • rozwój placówki i zwiększanie zasięgu dotarcia do nowych pacjentów,
 • koordynacja działalności medycznej Przychodni i współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Przychodni oraz współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Szpitala,
 • efektywne zarządzanie kadrą Przychodni, planowanie zatrudnienia, dbanie o prawidłową adaptację nowych pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz według przepisów wewnętrznych obowiązujących w Szpitalu, należyta dbałość o prawidłowe przechowywanie i bezpieczeństwo danych,
 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań określonych przez NFZ dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji oraz sprawozdań w zakresie realizacji usług medycznych,
 • kontrola kosztów i przychodów na poziomie Przychodni,
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • ocena wyposażenia stanowisk pracy,
 • planowanie zakupów sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji świadczeń i rozwoju Przychodni,
 • zapewnienie komórkom organizacyjnym przychodni dostaw niezbędnych materiałów i wyposażenia,
 • nadzór stanu sanitarno-epidemiologicznego w Przychodni,
 • nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy, reżimu sanitarnego, przepisów BHP,
 • udział w komisjach i zespołach powoływanych zarządzeniami Dyrektora Szpitala,
 • zapoznanie się z aktami wewnętrznymi, regulaminami obowiązującymi w Szpitalu, w tym w szczególności z zarządzeniami, procedurami, instrukcjami Dyrektora Szpitala oraz ich przestrzeganie,
 • informowanie przełożonego o stanie załatwianych spraw i ewentualnych napotykanych trudnościach,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Szpitala w celu maksymalnego zadowolenia pacjenta,
 • wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem, nieobjętych niniejszym zakresem, a zleconych przez przełożonego.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku;
 • mile widziana znajomość aktów prawnych związanych z nadzorowanym obszarem
 • umiejętność redagowania tekstów, w tym konstruowanie pism urzędowych;
 • biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office;
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole i zarządzania personelem;
 • kreatywność, przedsiębiorczość, komunikatywność.

Jak aplikować:

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: kadry@szpital.uwm.edu.pl

Dokumenty z klauzulą informacyjną dotycząca rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.)

Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu i wspólnego dążenia do zapewnienia najlepszej możliwej opieki naszym pacjentom. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie czeka na Państwa aplikacje!

Skip to content