Oferta Pracy: Referent / Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

komercja.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, będący wiodącą placówką medyczną na Warmii i Mazurach,

poszukuje do swojego zespołu

Referenta / Specjalisty ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat w stabilnej i prestiżowej instytucji;
 • Wynagrodzenie do uzgodnienia
 • Pełen wymiar czasu pracy
 • Pakiet socjalny

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należy w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych wraz z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Szpitalu, w tym m.in.:

 • przygotowywanie i przeprowadzenie pod względem formalnoprawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
 • opracowywanie, kompletowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywanie projektów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, sporządzanie pełnej dokumentacji z zakresu powadzonych postępowań i jej publikacja, przygotowanie projektów ogłoszeń i publikowanie ich, organizacja i udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza;
 • redagowanie pism i prowadzenie korespondencji z wykonawcami związanej z prowadzonymi postępowaniami;
 • udział w procesie przygotowywania sprawozdawczości, prowadzenie rejestrów zamówień zgodnie z przepisami wewnętrznymi;
 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami;
 • współprowadzenie zaopatrzenia szpitala;
 • zamawianie, przyjmowanie i wydawanie asortymentu, materiałów i sprzętu komórkom szpitalnym;
 • prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ilościowej ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala;
 • kontrola stanów magazynowych;
 • przeprowadzanie inwentaryzacji;
 • analiza wartościowa i ilościowa zakupionych materiałów będących podstawą do wszczęcia procedury przetargowej;
 • podpisywanie dokumentów i pism wynikających z obowiązków służbowych, odbioru faktur, rachunków;

 

Wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kc;
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie średnie/wyższe (preferowane wykształcenie z zakresu zamówień publicznych);
 • znajomość obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność organizacji czasu pracy;
 • samodzielność, zaangażowanie, odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • skrupulatność, terminowość.
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność sporządzani pism, w tym pism urzędowych,

 

Jak aplikować:

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: kadry@szpital.uwm.edu.pl

Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu i wspólnego dążenia do zapewnienia najlepszej możliwej opieki naszym pacjentom. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie czeka na Państwa aplikacje!

Skip to content