Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Pielęgniarstwa anestezjologicznego

pobrane.jpeg
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO 
W OLSZTYNIE 
AL.WARSZAWSKA 30, 10-082 OLSZTYN

 

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(t. j. Dz. U. z 2023, poz.991 z późn.zm.)

 

Ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie Pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziałach / Klinikach oraz na Bloku Operacyjnym. 

1. Przedmiot zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Wzór Umowy

4. Klauzula RODO

5. Wynik postępowania

Skip to content