Podstawowa Opieka Zdrowotna


Rejestracja

TELEFONICZNA


PONIEDZIAŁEK
08:00-18:00
WTOREK
08:00-18:00
ŚRODA
08:00-18:00
CZWARTEK
08:00-18:00
PIĄTEK
08:00-18:00


Kontakt
INFORMACJE

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej(lekarza rodzinnego), pacjenci mają dostęp do konsultacji z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, aby zapewnić holistyczne podejście do zdrowia i dobrostanu. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie zobowiązuje się do świadczenia opieki na najwyższym poziomie, wykorzystując nowoczesne technologie i metody leczenia, aby sprostać potrzebom zdrowotnym naszej społeczności.

Gabinety lekarskie

 • lek Zofia Jasińska-Budzisz
 • lek Małgorzata Konrad
 • lek Kamil Knap
 • lek Maria Sielczak

Pielęgniarki Środowiskowe

 • Jolanta Mikołajczyk
 • Regina Wasilewska

Kontakt: 89 5245638

Zakres świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) pełni kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, skupiając się na:

 1. Diagnozowaniu i leczeniu powszechnych chorób, zapewniając pierwszą linię opieki oraz kierując pacjentów do specjalistów w razie potrzeby.
 2. Prowadzeniu działań prewencyjnych, takich jak szczepienia i badania przesiewowe, mających na celu zapobieganie chorobom.
 3. Monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów, szczególnie tych z przewlekłymi schorzeniami, oraz dostosowywaniu leczenia do ich potrzeb.
 4. Udzielaniu wsparcia psychologicznego i doradztwa w zakresie zdrowego stylu życia, odżywiania i zarządzania stresem.
 5. Koordynacji opieki zdrowotnej, działając jako pierwszy punkt kontaktu i koordynując opiekę zapewnianą przez różnych specjalistów.

Pielęgniarka

 1. Pielęgniarki wykonują szereg procedur medycznych, w tym podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, pobieranie próbek krwi oraz opatrywanie ran.
 2. Pielęgniarki edukują pacjentów i ich rodziny na temat zarządzania ich stanami zdrowia, przewlekłymi chorobami, zdrowym stylem życia oraz samoopieką w domu.
 3. Odpowiadają za regularne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, w tym pomiar ciśnienia krwi, temperatury i innych podstawowych wskaźników życiowych.
 4. Pielęgniarki koordynują opiekę między różnymi specjalistami, pomagając w organizacji wizyt u specjalistów, badań diagnostycznych i innych procedur medycznych.
 5. Oferują wsparcie emocjonalne pacjentom i ich rodzinom, pomagając im radzić sobie z trudnościami związanymi z chorobą oraz leczeniem.

Skip to content