Zakład Medycyny Nuklearnej

gamma kamera

Godziny pracy

REJESTRACJI


PONIEDZIAŁEK
07:25-15:00
WTOREK
07:25-15:00
ŚRODA
08:25-16:00
CZWARTEK
07:25-15:00
PIĄTEK
07:25-15:00


Kontakt

INFORMACJE

ADRES

Zakład Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Aleja Warszawska 30

10-082 Olsztyn

Budynek Przychodni USK, II piętro

Zakład Medycyny Nuklearnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie rozpoczął swoją działalność w styczniu 2016 r., w wyniku przyznania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, na realizację projektu pt. Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia badań z zakresu medycyny nuklearnej.

Jednym z lekarzy Zakładu Medycyny Nuklearnej jest prof. dr n. med. Jarosław B. Ćwikła specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej i radiologii, posiadający zaawansowaną wiedzę i ponad 28-letnie doświadczenie kliniczne w szeroko pojętej diagnostyce obrazowej oraz klinicznym prowadzeniu pacjentów z różnymi typami zaawansowanego procesu nowotworowego.

Zakład Medycyny Nuklearnej wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny: gamma-kamerę SPECT/CT firmy GE Healthcare oraz pierwszą w Polsce dedykowaną gammakamerę kardiologiczną  D-SPECT Cardio firmy Spectrum Dynamics Medical wykorzystywaną w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca, czyli pozwalającą w bezinwazyjny sposób ocenić regionalną perfuzję oraz żywotność w zakresie mięśnia sercowego lewej komory w spoczynku oraz podczas wysiłku.
W zakres działalności Zakładu Medycyny Nuklearnej USK w Olsztynie wchodzi wykonywanie specjalistycznych badań diagnostycznych z zakresu medycyny nuklearnej oraz badań izotopowych,
a także terapii radioizotopowej:

 • renoscyntygrafia (z ew. testem diuretycznym),
 • scyntygrafia statyczna nerek,
 • scyntygrafia tarczycy z zastosowaniem 99mTc,
 • scyntygrafia tarczycy z zastosowaniem [99mTc]Tc-MIBI,
 • ocena wychwytu 99mTc przez tarczycę,
 • scyntygrafia przytarczyc – metoda substrakcyjna,
 • scyntygrafia przytarczyc – badanie dwu-fazowe,
 • badanie przytarczyc techniką SPECT,
 • scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego,
 • scyntygrafia trójfazowa kośćca,
 • scyntygrafia układu kostnego (badanie całego ciała),
 • scyntygrafia z zastosowaniem cytrynianu galu -67,
 • scyntygrafia z zastosowaniem [99mTc]Tc-MIBI,
 • badanie przepływu krwi w mózgu,
 • cysternografia,
 • radioizotopowe badanie funkcji mięśnia sercowego bramkowaną techniką SPECT („gated SPECT”),
 • limfoscyntygrafia,
 • scyntygrafia perfuzyjna płuc,
 • scyntygrafia receptorowa (SRS) z użyciem [99mTc]Tc-Tektrotydu,
 • scyntygrafia statyczna wątroby i śledziony,
 • terapia izotopowa dichlortkiem radu-223.

Na badanie radioizotopowe potrzebne jest skierowanie od lekarza specjalisty, które powinno zawierać wstępne rozpoznanie kliniczne, wyniki dotychczasowych badań diagnostycznych, cel procedury oraz inne informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia danej procedury.

UWAGA Na radioizotopowe badania funkcji mięśnia sercowego bramkowaną techniką SPECT (spoczynkowe, wysiłkowe/farmakologiczne) konieczne są dwa oddzielne skierowania!

Załączniki:

Informacja ogólna dla pacjenta dotycząca przygotowania do badania radioizotopowego

Informacja dla pacjenta dotycząca przygotowania do badań SPECT serca


Skip to content