Telefony

ADMINISTRACJA


Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:25 – 15:00Dyrektor Szpitala
89 524 53 51
Kancelaria
89 524 53 54
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
89 524 53 54
Z-ca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa
89 524 53 81
Kapelan Szpitala
53 9 660 624
Główny Księgowy
89 524 53 56
Z-ca Głównego Księgowego i Księgowość
89 524 53 57
Księgowość – Projekty
89 524 53 66
Sekcja Ewidencji Majątku
89 524 53 58
Radca Prawny
89 524 57 61, 89 524 57 88
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
89 524 56 56
Pełnomocnik d/s Jakości
89 524 53 81
Zamówienia Publiczne i Zaopatrzenie
89 524 53 80
Pielęgniarka Epidemiologiczna
89 524 53 62
Dział Kadr i Płac
89 524 56 82, 89 524 53 63
Dział Statystyki, Analiz i Rozliczeń Usług Medycznych
89 524 53 64, 89 524 53 65
Archiwum
459 595 222 (wewnętrzny 6)
Dział Administracyjno-Techniczny
89 524 53 53
Sekcja Higieny Szpitalnej
728 323 414
Dział IT
89 524 5726, 89 524 53 45

Skip to content