Informacje o oddziale

Oddział KardiologicznyKierownik kliniki

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM


Zastępca kierownika

dr n. med. Beata Moczulska

Zakres usług

Klinika Kardiologii jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Klinika prowadzi działalność leczniczą, dydaktyczną i naukową w zakresie kardiologii. Ośrodek dysponuje pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Badań Holterowskich i EKG, Testów wysiłkowych, Ergospirometrii, Ultrasonografii i Nieinwazyjnych Badań Naczyniowych), ponadto prowadzi Specjalistyczną Kardiologiczną Poradnię Przyszpitalną oraz ściśle współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej USK.

Zespół Kliniki składa się z doświadczonych lekarzy klinicystów posiadających specjalizacje z chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii. Kierownikiem Kliniki jest dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Nasze zainteresowania kliniczne i naukowe związane są przede wszystkim z diagnostyką i leczeniem chorych z przewlekłą niewydolnością serca, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca i z zatorowością płucną. Prowadzimy także diagnostykę i leczenie powikłań kardiologicznych u pacjentów z chorobą nowotworową.

Klinika prowadzi badania naukowe u chorych z przewlekłą niewydolnością serca i zatorowością płucną oceniające nowe możliwości diagnostyki i leczenia. Dodatkowo zajmuje się badaniami eksperymentalnymi w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne z chorób wewnętrznych i kardiologii dla studentów Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie. Bardzo ważnym elementem działalności Kliniki są aktywne Studenckie Koło Naukowe: Internistyczno-Kardiologiczne (opiekun dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM).

Zakres świadczeń medycznych:

 • diagnostyka i nieinwazyjne leczenie choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego,
 • diagnostyka i nieinwazyjne leczenie niewydolności serca,
 • diagnostyka i leczenie zatorowości płucnej,
 • diagnostyka i nieinwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca,
 • planowe kardiowersje elektryczne migotania przedsionków,
 • przygotowanie do leczenia inwazyjnego choroby wieńcowej: kardiologicznego i kardiochirurgicznego,
 • przygotowanie do leczenia kardiochirurgicznego chorych z wadami serca,
 • leczenie i opieka nad chorymi po zabiegach inwazyjnych kardiologicznych (PCI, PTCA) oraz kardiochirurgicznych.

Nasza kadra

Zastępca kierownika

 • dr n. med. Beata Moczulska

Pielęgniarka oddziałowa

 • mgr Barbara Miłośnicka

Lekarze

 • lek. Michał Smoliński
 • dr n. med. Maciej Żechowicz

Lekarze rezydenci

 • lek. Natalia Jaje-Rykowska
 • lek. Alicja Stankiewicz
 • lek. Paulina Stempniewska-Gałecka
 • lek. Dominika Stępniak
 • lek. Patryk Zastawny

KontaktSekretariat

Pozostałe aktualności

Filtruj:WszystkieAktualnościProjekty MZProjekty UE
Koniec wpisów
Skip to content