Informacje o klinice

Klinika Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i SzyiKierownik kliniki

dr hab. Hanna Zajączkiewicz


Pielęgniarka oddziałowa

mgr Beata Rzeszotarska

Zakres usług


W Klinice Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Zabiegi operacyjne obejmują wszystkie procedury z zakresu otorynolaryngologii oraz chirurgii głowy i szyi. Klinika zapewnia kompleksową diagnostykę w zakresie:

 • zaburzeń oddychania w czasie snu – z rejestracją parametrów czynnościowych w czasie snu,
 • drożności dróg oddechowych – z rejestracją parametrów czynnościowych w ciągu dnia, cefalometria, tomografia stożkowa,
 • stanu narządu słuchu z oceną endoskopową (audiologia kliniczna), szumów usznych i niedosłuchu,
 • zawrotów głowy i zaburzeń równowagi,
 • diagnostyki rynologicznej i alergologicznej z oceną endoskopową,
 • zaburzeń z zakresu foniatrii z oceną stroboskopową,
 • diagnostyki i leczenia nowotworów łagodnych i złośliwych głowy i szyi.

W Klinice wykonywane są miedzy innymi:

 • operacje otologiczne: rekonstrukcji błony bębenkowej i pozostałych części aparatu przewodzącego dźwięk jako: tympano i ossikuloplastyka, operacyjne leczenie otosklerozy, rekonstrukcja jamy pooperacyjnej po operacji radykalnej; 4-ro warstwowo z płatem skórnym,, implanty BAHA
 • operacje nosa : septoplastyka, konchoplastyka, nasoantrostomia dolna,
 • endoskopowa chirurgia zatok przynosowych: (FESS) ze szczególnym uwzględnieniem zatoki klinowej,
 • chirurgiczne leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu,
 • endoskopowe leczenie zaburzeń drożności dróg łzowych,
 • endoskopowa dekompresja nerwu wzrokowego po urazach oczodołu oraz operacje guzów oczodołu,
 • interdyscyplinarna chirurgia podstawy czaszki: diagnostyka i leczenie płynotoków, operacje guzów podstawy czaszki i oczodołu z wykorzystaniem technik endoskopowych i nawigacji śródoperacyjnej,
 • leczenie operacyjne guzów łagodnych i złośliwych oraz patologii gruczołów ślinowych – przede wszystkim ślinianki przyusznej,
 • chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego i asymetrii twarzy,
 • chirurgiczne leczenie porażeń nerwów czaszkowych i guzów w obrębie głowy i szyi,
 • leczenie szumów usznych oraz niedosłuchów,
 • chirurgiczne leczenie choroby Meniere’a z przecięciem nerwu przedsionkowego przez środkowy dół czaszki oraz metodą transympanalnego podawania leków,
 • w obrębie szpary głośni: mikrochirurgia krtani –usuwanie zmian z fałdów głosowych, fonochirurgia,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń emisji głosu, porażeń strun głosowych, zwężeń pod i nad głośniowych, arytenoidektomia, laterofiksacja strun głosowych,
 • operacje onkologiczne głowy i szyi z przesunięciem uszypułowany płatów z sąsiedztwa -płata mięśnia piersiowego większego oraz przenoszenie płatów z mikro rekonstrukcją naczyniową.

Czynne Pracownie na terenie Kliniki:

 • Pracowania Otoneurologiczna – ocena stanu narządu równowagi, przepływów naczyniowych z ocean obrazowania,
 • Pracowania Audiologiczna:
  •     Audiometria tonalna, słowna, testy nadprogowe
  • Audiometria impedancyjna (tympanometria, odruchy strzemiączkowe)
 • Pracownia Obiektywnych i Elektrofizjologicznych Badań Narządu Słuchu:
  • Otoemisja akustyczna (SOAE, TEOAE, DPOAE)
  • Słuchowe Potencjały Wywołane (ABR, MLR, EcoG i inne)
 • Pracowania Polisomnograficzna – Ocena zaburzeń oddychania podczas snu
 • Pracowania Drożności Górnych Dróg Oddechowych – czynnościowe badanie z maską
 • badanie ciśnień powstających podczas oddychania i jego zaburzeń w tym ich diagnostyka oraz ocena,

Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii to miejsce, gdzie promuje się najnowocześniejsze metody diagnostyki i leczenia schorzeń głowy i szyi. Nowoczesna aparatura w salach operacyjnych, intensywnej terapii i pracowniach zapewnia świadczenia usług na właściwym poziomie.

Ponadto Klinika zajmuje się działalnością naukową, badawczą i dydaktyczną. W Klinice prowadzi się zajęcia ze studentami Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.

Nasza kadra

Zastępca kierownika

 • lek. Beata Kielak

Pielęgniarka oddziałowa

 • mgr Beata Rzeszotarska

Lekarze

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa
 • lek. Maciej Michałowski
 • lek. Katarzyna Zasadzińska Stempniak
 • lek. Bartosz Karwat
 • lek. Natalia Jarmołowicz Aniołkowska

Lekarze rezydenci

 • lek. Mariia Chokas
 • lek. Katarzyna Golon
 • lek. Monika Mysiakowska
 • lek. Mikołaj Kuliś

Najczęstsze pytania

 • Jak zarejestrować się do oddziału?
 • Jak zakwalifikować się do przyjęcia?
Jak zarejestrować się do oddziału?

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10.00-13.00.

Jak zakwalifikować się do przyjęcia?

Kwalifikacje do zabiegów operacyjnych odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 12 w Klinice Otorynolaryngologii na III p.

Na kwalifikacje proszę zabrać ze sobą skierowanie do szpitala, dokumenty medyczne dotyczące schorzeń laryngologicznych (do operacji zatok płytę z badaniem TK lub MR), nazwy przyjmowanych leków.


KontaktSekretariat


Dyżurka pielęgniarek


Gabinet lekarski

Pozostałe aktualności

Filtruj:WszystkieAktualnościProjekty MZProjekty UE
Koniec wpisów
Skip to content