Informacje o oddziale

Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla Dorosłych„Kierownik oddziału

lek. Piotr Siwik


Pielęgniarka oddziałowa

mgr piel. Agnieszka Łagodzińska

Zakres usług

Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla Dorosłych” w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie jest pionierskim ośrodkiem rehabilitacyjnym w Polsce, specjalizującym się w opiece nad dorosłymi pacjentami wybudzającymi się ze śpiączki. Nasza misja to oferowanie holistycznego i skoncentrowanego na pacjencie podejścia do rehabilitacji, aby maksymalizować ich potencjał do odzyskania zdolności do samodzielnego życia. Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia medyczne i technologiczne, zapewniając indywidualnie dostosowane programy rehabilitacyjne, które obejmują terapie ruchowe, zajęciowe, neurologopedyczne oraz wsparcie psychologiczne. Nasz zespół to doświadczeni specjaliści, którzy pracują z pasją i zaangażowaniem, aby wspierać pacjentów i ich rodziny w trudnym procesie powrotu do pełni zdrowia. Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o programie „Budzik dla Dorosłych” i sposobach, w jakie możemy pomóc.

Nasza kadra

Pielęgniarka oddziałowa

 • Agnieszka Łagodzińska
personel oddziału budzik

Najczęstsze pytania

 • Jak zakwalifikować się do leczenia w oddziale?
 • Ile trwa leczenie w programie?
 • Ile kosztuje leczenie w programie?
 • Na jaki adres przesłać wymagane dokumenty?
Jak zakwalifikować się do leczenia w oddziale?

Warunki realizacji programu zdrowotnego :,,Leczenie Dorosłych Chorych ze Śpiączką (rozpoznanie zasadnicze ICD10 R40.2) – wyciąg z załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016r. (poz.1825)

 1. Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie w programie bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego)
 2. Kwalifikacji do leczenia dokonuje Zespól Terapeutyczny na podstawie skierowania i spełnienia przez świadczeniobiorców następujących kryteriów :
  • od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GCS)
  • pozostawienie w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej
  • stabilność podstawowych parametrów życiowych
  • stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego
  • ukończony 18 rok życia w dniu przyjęcia
  • czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę nie krótszy niż 6 tygodni

Należy dostarczyć:

 • kserokopię dokumentacji medycznej (wypisy, konsultacje, płyty MRI, TK, pozostałe badania)
 • podanie o przyjęcie
 • wypełnioną skalę GCS
 • zgodę sądu na umieszczenie świadczeniobiorcy z Zakładzie Rehabilitacyjnym „Klinika Budzik dla Dorosłych”
Ile trwa leczenie w programie?
 1. Decyzję o czasie leczenia podejmuje zespół terapeutyczny na podstawie kryteriów medycznych
 2. Czas leczenia w programie nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia w programie
 3. W przypadku uzasadnionych stanem klinicznym świadczeniobiorcy ,jeżeli wydłużenie leczenia przyniesie świadczeniobiorcy korzyści zdrowotne, ustalone na podstawie kryteriów medycznych przyjętych przez zespół terapeutyczny , zespół ten może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy
 4. W przypadku gdy świadczeniobiorca w trakcie leczenia w programie wymaga realizacji świadczeń z innego zakresu przez okres dłuższy niż 5 dni, decyzję o kontynuacji leczenia w programie podejmuje zespół terapeutyczny dokonujący oceny stanu świadczeniobiorcy na podstawie kryteriów medycznych każdorazowo po zakończeniu hospitalizacji.
Ile kosztuje leczenie w programie?

Leczenie jest bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków NFZ.

Na jaki adres przesłać wymagane dokumenty?

„BUDZIK DLA DOROSŁYCH”
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
al. Warszawska 30
10-082 Olsztyn


KontaktSekretariat


Gabinet pielęgniarski +48 89 123 45 67


Gabinet lekarski +48 89 123 45 67


Pozostałe aktualności

Filtruj:WszystkieAktualnościProjekty MZProjekty UE
Koniec wpisów
Skip to content