Zakupy inwestycyjne w przeciwdziałaniu COVID-19 – cz. II

mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w ramach podpisanej umowy z Ministerstwem Zdrowia na udzielenie dotacji celowej w 2021 r. realizuje zadanie polegające na zakupie inwestycyjnym aparatury, sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Planowany całkowity koszt realizacji zgodnie z umową wynosił: 828 204,00 zł

Ostatecznie wysokość dofinansowania wyniosła: 810 836,00 zł

Okres realizacji: 2021 r.

Zadanie finansowane jest z środków budżetu państwa.

W wyniku realizacji projektu dofinansowane zostaną Kliniki, zakłady i Oddziały USK w Olsztynie:

  1. Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych (Oddział Covid-19)
  2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (covidowy)
  3. Zakład Radiologii

W ramach umowy zakupiono:

– Aparat RTG

– Aparat USG z echo serca

– Aparat USG przenośny

Zakupiony sprzęt medyczny i aparatura pozwoli na szybką diagnostykę podstawowych objawów jakie występują przy zarażeniu COVID-19, wspomoże diagnozowanie skutków choroby płuc wywołanej przez koronawirusa oraz umożliwi nieinwazyjne badanie wykonywane w celu diagnostyki chorób serca
u pacjentów chorych lub po przebyciu COVID-19.

Skip to content