Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017- 2021.

mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pn.:

„Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021” w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017- 2021.

Całkowita wartość inwestycji: 245 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 242 550 zł

Okres realizacji: 2021 r.

Zadanie finansowane ze środków publicznych na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia.

Celem zadania jest doposażenie podmiotów w sprzęt umożliwiający stosowanie nowoczesnych metod terapii u pacjentów z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego oraz doposażenie w sprzęt dający możliwość dokładnej oceny przyczyn i wydolności krążenia mózgowego poprzez wyposażenie realizatorów zadania w aparaty USG z opcją Duplex, umożliwiające kwalifikację pacjentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych.

W wyniku realizacji projektu Szpital będzie posiadał aparat do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex pozwalający wykryć bardzo wczesne zmiany
w naczyniach, nie powodujące jeszcze zmian w przepływie.

Skip to content