Rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń szpitala na potrzeby OAiIT dla zapewnienia ciągłości pracy wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w związku z COVID-19.

mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt:

Rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń szpitala na potrzeby OAiIT dla zapewnienia ciągłości pracy wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w związku z COVID-19”.

Planowany całkowity koszt realizacji: 1 131 890,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 131 890,00 zł

Planowany okres realizacji: 2021 r.

Celem głównym zadania jest podniesienie jakości udzielania świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie poprzez zwiększenie dostępności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii szczególnie w sytuacji pandemii COVID-19.

W wyniku realizacji projektu dokonana zostanie rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń Szpitala oraz zakupiony zostanie sprzęt medyczny na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia ze środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Skip to content