Zakupy inwestycyjne

mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w ramach podpisanej umowy z Ministrem Zdrowia na udzielenie dotacji celowej w 2022 r. realizuje zadanie polegające na zakupie aparatury/sprzętu medycznego.

Całkowity koszt realizacji: 166 504,00 zł

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową: 163 488,00 zł

Okres realizacji: 2022 r.

Zadanie finansowane jest z środków budżetu państwa.

W wyniku realizacji projektu dofinansowana zostanie Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

W ramach umowy zakupiony został stół przezierny – 1 szt., który umożliwi przeprowadzanie przez Szpital badań metodą tzw. endoskopowej cholangiopakreatografii wstecznej (ECPW). Badanie jest jedną z najskuteczniejszych metod oceniających drogi żółciowe i przewody trzustkowe, pozwala uniknąć pacjentowi leczenia operacyjnego, a także jest niezwykle pomocne w diagnostyce nowotworów i przewlekłych stanów zapalnych. Dzięki możliwości ustawienia stołu przeziernego w odpowiedniej pozycji i współpracy z ramieniem C możliwe jest usuwanie złogów z dróg żółciowych i trzustkowych, zakładanie protez i poszerzanie dróg żółciowych, przy jednoczesnej ocenie endoskopowej i radiologicznej.

Skip to content