Zakupy inwestycyjne – cz. II

mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w ramach podpisanej umowy z Ministrem Zdrowia na udzielenie dotacji celowej w 2022 r. realizuje zadanie polegające na zakupie aparatury/sprzętu medycznego.

Całkowity koszt realizacji: 990 926,00 zł

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową: 970 459,00 zł

Okres realizacji: 2022 r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa.

W wyniku realizacji zadania dofinansowane zostały:

– Izba Przyjęć i Oddział Udarowy,

– Poradnia Okulistyczna,

– Klinika Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi,

– Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

W ramach umowy zakupiono:

– 2 szt. central monitorujących z 5 szt. kardiomonitorów, które zapewniają monitorowanie podstawowych parametrów pacjenta oraz obserwację z jednego miejsca, co skutecznie zapewnia dbanie o każdą sekundę życia pacjenta,

– OCT – tomograf okulistyczny, który pozwala na uzyskanie niezwykle dokładnych przekrojów oka, umożliwiających ocenę tkanek, struktury siatkówki, grubość włókien nerwowych lub stan nerwu wzrokowego, niezbędny do wczesnej diagnostyki schorzeń pacjentów takich jak jaskra, zwyrodnienie plamki (AMD), zmian cukrzycowych w siatkówce oka, obrzęk plamki czy nowotwory oka. Badanie OCT jest nieinwazyjne, bezkontaktowe i może być powtarzane u pacjentów wielokrotnie, co pozwala
na śledzenie chorób na przestrzeni czasu oraz ocenę skuteczności leczenia,

– polisomnograf do zaawansowanej diagnostyki snu z kamerą, oprogramowaniem i czujnikami, umożliwiającej rozpoznanie choroby OBS (obturacyjnego bezdechu sennego), określenia jej nasilenia
i ocenę różnych innych zaburzeń snu , które mogą występować wspólnie z OBS albo niezależnie
od niego,

– aparat USG, wykorzystywany do obrazowania stawów, narządów ruchu, diagnozowania złamań, tkanek kostnych rozrostowych w diagnostyce nowotworowej jak również wyboru odpowiedniej metody leczenia, techniką szybką, nieinwazyjną i niebolesną, dodatkowo badanie można powtarzać bez ryzyka szkody dla zdrowia pacjenta.

Skip to content