Oferta Pracy: Specjalista ds. Projektów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, będący wiodącą placówką medyczną na Warmii i Mazurach, poszukuje
do swojego zespołu Specjalisty ds. Projektów

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat w stabilnej i prestiżowej instytucji;
 • Wynagrodzenie do uzgodnienia, adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku Specjalista ds. Projektów należy w szczególności:

 • Monitoring otoczenia Szpitala w zakresie planowanych do realizacji projektów ze źródeł UE oraz dotacji krajowych;
 • Bieżąca analiza potrzeb inwestycyjnych Szpitala we współpracy z Dyrekcją Szpitala
 • Samodzielne przygotowywanie wniosków i związanej z nimi dokumentacji w celu pozyskania dofinasowanie
  ze środków zewnętrznych, w tym unijnych;
 • Realizacja zadań zawartych w projekcie zgodnie z założeniami i harmonogramem, w szczególności:
 • sporządzanie i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych,
 • sporządzanie zestawień dotyczących rozliczeń,
 • kontakt i współpraca, w tym prowadzenie korespondencji z instytucjami pośredniczącymi, klientami i partnerami
  w projektach;
 • Weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu oraz zasadami finansowania;
 • Kontrola merytoryczna projektów zakończonych w okresie trwałości, archiwizacja.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku;
 • Dobra znajomość aktualnych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących pozyskiwanie, realizację i rozliczanie projektów;
 • Umiejętność nadzorowania kliku projektów jednocześnie;
 • Umiejętność konstruowania pism urzędowych i redagowania tekstów;
 • Biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office w szczególności MS Excel;
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Jak aplikować:

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: kadry@szpital.uwm.edu.pl

Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu i wspólnego dążenia do zapewnienia najlepszej możliwej opieki naszym pacjentom. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie czeka na Państwa aplikacje!

Skip to content