Zakres świadczeń w przychodni

Znajdą tu Państwo informacje na temat zakresu usług i świadczeń w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie.

 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Kardiologiczną
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Neurochirurgiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poradnia Chirurgiczna

Działalności naszej Poradni:

 • zabiegi diagnostyczne w obszarze skóry/tkanki podskórnej; biopsja skóry/tkanki podskórnej; inne zabiegi diagnostyczne w zakresie skóry/tkanki podskórnej,
 • zaopatrywanie ran i zmian tkanek miękkich oraz ich ew. diagnostyka; zaopatrywanie urazów tkanek miękkich, schorzeń paznokci; wycięcie zmiany tkanki skóry oraz tkanki podskórnej; oczyszczanie ran, zakażeń, oparzeń bez wycinania; zaopatrywanie ran z szyciem,
 • diagnostyka i leczenie: zmian naczyniowych, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, owrzodzeń oraz innych zmian troficznych,
 • diagnostyka i leczenie bólów brzucha oraz określenie wskazań do leczenia szpitalnego/zabiegowego,
 • usunięcie ciała obcego,
 • zakładanie i usuwanie opatrunków,
 • kierowanie do planowego leczenia szpitalnego,
 • konsultacje w okresie przed i poszpitalnym,
 • edukacja zdrowotna i prewencja schorzeń chirurgicznych,
 • orzekanie: ogólne badania lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby.
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Działalność Naszej Poradni:

 • opieka nad chorymi po urazach części twarzowej czaszki, niewymagającymi hospitalizacji,
 • leczenie ambulatoryjne chorych po zabiegach chirurgicznych wykonywanych w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
 • leczenie nowotworów w obrębie części twarzowej czaszki; diagnostyka i badania kontrolne po leczeniu chirurgicznym,
 • leczenie ostrych i przewlekłych zapaleń tkanek miękkich oraz kości twarzy,
 • przeprowadzanie zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Zabiegi ambulatoryjne odbywają się po wcześniejszej kwalifikacji.

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Działalność naszej Poradni:

 • zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji,
 • zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości,
 • zamknięte nastawienie zwichnięcia,
 • wstępne opatrywanie urazów kwalifikujących do hospitalizacji,
 • zabiegi w obrębie stawów, w tym nakłucie stawu, wstrzyknięcie leku,
 • zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki,
 • szycie pochewki ścięgna ręki oraz ścięgna ręki; szycie mięśni/powięzi; aspiracja z tkanek miękkich ręki; wstrzyknięcie leku do kaletki ręki; podanie leku działającego miejscowo do tkanek miękkich ręki,
 • zabiegi w zakresie kości i stawów twarzy,
 • kwalifikacja do zabiegów operacyjnych,
 • wykonywanie opatrunków w tym usztywniających,
 • kontynuacja opieki nad pacjentem z zaopatrzonymi urazami układu kostnego, wymagającymi dalszej opieki ortopedycznej.
Poradnia Dermatologiczna

Działalność naszej Poradni:

 • prowadzenie konsultacji w zakresie leczenia chorób dermatologicznych i wenerologicznych,
 • leczenie chorób skóry, tkanki podskórnej oraz tkanki łącznej,
 • leczenie wad wrodzonych i rozwojowych skóry,
 • leczenie światłem,
 • określenie wskazań do leczenia szpitalnego,
 • konsultacje i kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.
Poradnia Endokrynologiczna

W Poradni prowadzimy diagnostykę i leczenie w zakresie następujących schorzeń:

 • nadczynność i niedoczynność tarczycy, przysadki mózgowej, nadnerczy
 • choroba Hashimoto
 • choroba Gravesa-Basedova
 • zespół Addisona
 • choroba Cushinga
 • guzki i nowotwory tarczycy, nadnerczy, przysadki
 • zaburzenia miesiączkowania
 • menopauza
 • trądzik
 • nadmierne owłosienie
 • łysienie
 • zaburzenia libido
 • nadmierna potliwość
 • zaburzenia wzrostu i proporcji ciała u dzieci
 • ginekomastia
 • przedwczesne dojrzewanie
 • otyłość
 • zaburzenia metaboliczne
 • mlekotok
 • hiperprolaktynemia
 • niepłodność
 • trudności w utrzymaniu ciąży
 • poronienia
Poradnia Ginekologiczna

Działalność naszej Poradni:

 • kompleksowe prowadzenie ciąży,
 • ginekologiczne badania USG,
 • diagnostyka i leczenie stanów zapalnych dróg moczowo-płciowych,
 • diagnostyka nieprawidłowych krwawień i zatrzymania miesiączki,
 • leczenie zaburzeń hormonalnych,
 • diagnostyka i leczenie endometriozy, mięśniaków, torbieli, polipów,
 • dobór odpowiedniej metody antykoncepcji,
 • leczenie schorzeń okresu okołomenopauzalnego,
 • zakładanie i usuwanie wkładek wewnątrzmacicznych,
 • przesiewowe badania w kierunku nowotworów,
 • profilaktyka chorób szyjki macicy,
 • opieka nad pacjentkami w okresie menopauzy,
 • diagnostyka poronień,
 • diagnostyka niepłodności.
Poradnia Kardiologiczną

Działalność Poradni

Wykonywane badania:

 • echokardiografia
 • EKG spoczynkowe
 • test wysiłkowy
 • holter ciśnieniowy
 • holter EKG

W wyniku diagnozy, lekarz może zlecić również badania: USG, RTG, TK, rezonans magnetyczny.

Leczone schorzenia:

 • wrodzone i nabyte wady serca,
 • choroby serca,
 • choroby układu krążenia,
 • niewydolność serca,
 • choroby osierdzia,
 • choroba wieńcowa,
 • arytmia,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • migotanie przedsionków,
 • zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia i wsierdzia,
 • zespoły omdleniowe,
 • kardiomopatia,
 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego.
Poradnia Medycyny Pracy

Badania wykonywane w poradni medycyny pracy są realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę, zawierającego informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych na podjętym stanowisku.

Wykonywane badania:

 • wstępne
 • okresowe
 • kontrolne
 • sanitarne z wydaniem zaświadczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych
Poradnia Neurochirurgiczna

Schorzenia leczone w Poradni:

 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,
 • dyskopatia szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowego odcinka kręgosłupa,
 • choroby przeciążeniowe kręgosłupa,
 • stenoza kanału kręgowego,
 • rwa kulszowa,
 • rwa udowa,
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego,
 • nowotwory OUN (mózgu, rdzenia kręgowego, kręgosłupa),
 • choroba Parkinsona,
 • wodogłowie,
 • choroby nerwów obwodowych,
 • zespół Chiariego oraz syringomielia.
Poradnia Neurologiczna

W naszej Poradni prowadzimy diagnostykę oraz leczenie w zakresie:

 • zaburzeń układu nerwowego,
 • padaczki,
 • zaburzeń równowagi,
 • zaburzeń pamięci,
 • zaburzeń snu,
 • neuropatii,
 • niedowładów kończyn górnych i dolnych,
 • stanów po udarze mózgu,
 • stanów po zapaleniu mózgu, opon mózgowych,
 • zaburzeń związanych z chorobą Parkinsona,
 • zaburzeń związanych z chorobą Huntingtona.
Poradnia Okulistyczna

W poradni okulistycznej wykonujemy:

 • badanie OCT (optyczna koherencyjna tomografia komputerowa),
 • badanie OCT plamek i przedniego oka,
 • badanie OCT jaskry,
 • pachymetrię (grubość rogówki),
 • tonometrię (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego),
 • badanie dna oka,
 • badania okresowe,
 • badania profilaktyczne.

Ponadto w poradni prowadzimy:

 • kwalifikację do zabiegu usunięcia zaćmy,
 • wizyty kontrolne po zabiegach,
 • drobne zabiegi okulistyczne jak usunięcie gradówki, skrzydlika, kaszaka).
Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Laryngologiczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu szerokiego zakresu schorzeń związanych z uszami, nosami, gardłem oraz krtanią.

Świadczenia oferowane w tej poradni obejmują, między innymi:
Diagnostyka i leczenie chorób uszu: Obejmuje to leczenie infekcji ucha, problemów ze słuchem, a także innych schorzeń uszu. Wykorzystywane są tutaj różnorodne metody diagnostyczne, w tym badania audiometryczne.

Zaburzenia nosa i zatok przynosowych: Leczenie problemów związanych z oddychaniem przez nos, infekcjami zatok, alergiami oraz zaburzeniami węchu.

Schody gardła i krtani: W tym obszarze poradnia zajmuje się leczeniem infekcji gardła, chrypki, zaburzeń połykania, a także innych problemów związanych z gardłem i krtanią.

Procedury diagnostyczne i terapeutyczne: Poradnia wykorzystuje zaawansowane techniki i urządzenia do diagnostyki oraz leczenia, w tym endoskopia nosa i krtani, aby dokładnie ocenić i leczyć schorzenia.

Porady i konsultacje specjalistyczne: Zespół specjalistów w poradni oferuje kompleksowe konsultacje, mające na celu dokładne zrozumienie problemów pacjenta i zaproponowanie optymalnego planu leczenia.

Świadczenia te są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycznych w dziedzinie otorynolaryngologii. Szpital kładzie nacisk na holistyczne podejście do pacjenta, łącząc wysoką jakość usług medycznych z troską o komfort i dobrostan każdej osoby korzystającej z usług poradni.

Poradnia Rehabilitacyjna

W Poradni prowadzimy:

 • konsultacje lekarza rehabilitacji medycznej,
 • testy czynnościowe,
 • ocenę aktywności ruchowej,
 • ocenę napięcia mięśniowego,
 • pomiar siły mięśniowej,
 • pomiar długości kończyn,
 • ocenę chodu i lokomocji,
 • cenę zakresu ruchomości stawów, kręgosłupa i klatki piersiowej,
 • badanie przykurczy stawowo-mięśniowych,
 • ocenę natężenia bólu,
 • skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe,
 • skierowanie na konsultacje i badania dodatkowe,
 • wystawianie recept na leki,
 • zlecenia na wyroby medyczne,
 • badania obrazowe narządu ruchu,
 • zlecenie wykonania innych badań obrazowych (RTG) oraz wybranych badań laboratoryjnych.
Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Reumatologiczna świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych:

 • reumatolidalne zapalenie stawów,
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
 • choroby układowe tkanki łącznej (skleroderma, guzkowe zapalenie tętnic, toczeń układowy, zapalenie skórno-mięśniowe),
 • krystalopatia,
 • spondyloartropatia,
 • osteoporoza.
Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lekarz

 • koordynacja procesu leczenia,
 • przeprowadzenie wywiadu z pacjentem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz dolegliwości, z którą się zmaga,
 • wystawianie skierowań do badań u lekarzy specjalistów.

Pielęgniarka

 • edukacja z zakresu chorób, które przechodzi pacjent,
 • kompleksowa pomoc pielęgniarska,
 • wykonywanie zaleceń lekarskich,
 • wykonywanie innych czynności takich jak: wykonywanie zastrzyków, zmiana opatrunków, podawanie leków zleconych przez lekarza POZ, zdejmowanie szwów.
Skip to content