Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Informacje

stethoscope-g61aefa89a_1920.jpg

Dyrektor

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

w Olsztynie

Al. Warszawska 30

10-082 Olsztyn

ogłasza

 KONKURS

na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz. 1515) oraz złożyć dokumenty i oświadczenie określone w § 12 Rozporządzenia MZ z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 430).

Oferty wraz z dokumentami należy złożyć w Kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie lub przesłać na adres:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Aleja Warszawska 30,

10-082 Olsztyn

w terminie do 03.06.2024r. w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i numerem telefonem kontaktowego kandydata oraz dopiskiem

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”

 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 01.07.2024r.  w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Al. Warszawska 30.

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

Materiały dostępne są w  Kancelarii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie i można się z nimi zapoznać w terminie uzgodnionym telefonicznym pod nr telefonu 89 524 53 54.


14-Maj.png

Międzynarodowy Dzień Farmaceuty 14 Maj

Wszystkim farmaceutom składamy najserdeczniejsze życzenia. Państwa wiedza i doświadczenie są niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowia i życia Pacjentów. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i codzienną pracę.

PozdrawiamZ okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej serdecznie dziękujemy wszystkim Naszym wspaniałym Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym za Waszą ważną i potrzebną pracę.

Niech każdy dzień będzie świętem, niech nigdy nie zabraknie Wam ciepła i życzliwości, którymi obdarzacie pacjentów.

Życzymy spełnienia marzeń, tych zawodowych jak i prywatnych, satysfakcji z wykonywanej pracy, spokoju oraz ciągłej pogody ducha i radości.


USK_Olsztyn2.jpg

Cieszmy się ogromnie, że możemy podzielić się z Wami fantastyczną wiadomością!

Nasz projekt „Żyroskopowy system do radiochirurgii mózgu, głowy i szyi” zdobył II miejsce w konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” 2023 w kategorii „Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego”.


IMG_7536-1.jpg

🌟 Dzielimy się z Wami radosną wiadomością z naszego szpitala! 🌟

Milo jest nam poinformować o kolejnym sukcesie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla Dorosłych”!

W Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Budzik dla Dorosłych z satysfakcją odnotowujemy kolejne wybudzenia pacjentów, dwoje z nich kontynuuje rehabilitację na naszym Oddziale Rehabilitacji, jeden pacjent jest chodzący i czeka na możliwość wypisu do placówki opiekuńczej. Kolejnych dwoje pacjentów jest w dynamicznej poprawie i przygotowywani są do zakończenia terapii w Budziku.

W ciągu 7 lat historii Budzika około połowa pacjentów uzyskała wyraźną poprawę stanu świadomości, którą możemy nazwać wybudzeniem. Tylko nieliczni mogą cieszyć się tak wyraźną poprawą funkcji ruchowych, że opuszczają Budzik prawie albo realnie na własnych nogach.

Większość pacjentów wymaga kontynuowania żmudnego procesu leczenia i usprawniania po zakończeniu pobytu w Budziku.

Program wybudzeń ze śpiączki umożliwia terapię do 12 miesięcy, w przypadku udokumentowania wybudzenia pacjent może kontynuować pobyt przez miesiąc.

Razem tworzymy niezwykłą historię sukcesów naszego szpitala. 💪❤️


Skip to content