Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Informacje

mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w ramach podpisanej umowy z Ministrem Zdrowia na udzielenie dotacji celowej w 2022 r. realizuje zadanie polegające na zakupie aparatury/sprzętu medycznego.


mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w ramach podpisanej umowy z Ministrem Zdrowia na udzielenie dotacji celowej w 2022 r. realizuje zadanie polegające na zakupie aparatury/sprzętu medycznego.


mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje zadanie inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30-etap III”


mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pn.:

„Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021” w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017- 2021.


mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w ramach podpisanej umowy z Ministerstwem Zdrowia na udzielenie dotacji celowej w 2021 r. realizuje zadanie polegające na zakupie inwestycyjnym aparatury, sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19.


mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pn.:

„Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021” w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017- 2021.


flagaue.jpg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizował w terminie 3.06.2015 r. – 30.06.2020 r. projekt pn. „Onkoinnowacje” w ramach Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, Osi Priorytetowej: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


flagaue.jpg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pn.:
„Doposażenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w wyposażenie i sprzęt sanitarny niezbędne  w walce z pandemią COVID 19” ” w ramach:
Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”,
Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Skip to content