Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Informacje

flagaue.jpg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizował w terminie 3.06.2015 r. – 30.06.2020 r. projekt pn. „Onkoinnowacje” w ramach Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, Osi Priorytetowej: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


flagaue.jpg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pn.:
„Doposażenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w wyposażenie i sprzęt sanitarny niezbędne  w walce z pandemią COVID 19” ” w ramach:
Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”,
Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Skip to content