Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Informacje

USK_Olsztyn2.jpg

Cieszmy się ogromnie, że możemy podzielić się z Wami fantastyczną wiadomością!

Nasz projekt „Żyroskopowy system do radiochirurgii mózgu, głowy i szyi” zdobył II miejsce w konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” 2023 w kategorii „Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego”.


IMG_7536-1.jpg

🌟 Dzielimy się z Wami radosną wiadomością z naszego szpitala! 🌟

Milo jest nam poinformować o kolejnym sukcesie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla Dorosłych”!

W Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Budzik dla Dorosłych z satysfakcją odnotowujemy kolejne wybudzenia pacjentów, dwoje z nich kontynuuje rehabilitację na naszym Oddziale Rehabilitacji, jeden pacjent jest chodzący i czeka na możliwość wypisu do placówki opiekuńczej. Kolejnych dwoje pacjentów jest w dynamicznej poprawie i przygotowywani są do zakończenia terapii w Budziku.

W ciągu 7 lat historii Budzika około połowa pacjentów uzyskała wyraźną poprawę stanu świadomości, którą możemy nazwać wybudzeniem. Tylko nieliczni mogą cieszyć się tak wyraźną poprawą funkcji ruchowych, że opuszczają Budzik prawie albo realnie na własnych nogach.

Większość pacjentów wymaga kontynuowania żmudnego procesu leczenia i usprawniania po zakończeniu pobytu w Budziku.

Program wybudzeń ze śpiączki umożliwia terapię do 12 miesięcy, w przypadku udokumentowania wybudzenia pacjent może kontynuować pobyt przez miesiąc.

Razem tworzymy niezwykłą historię sukcesów naszego szpitala. 💪❤️


Skip to content