Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Informacje


Witamy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie! Jeśli jesteś studentem medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa lub innych  kierunków pokrewnych. Jeśli szukasz miejsca, gdzie możesz zdobyć cenne doświadczenie, doskonalić swoje umiejętności oraz przyczyniać się do poprawy zdrowia i samopoczucia pacjentów, nasz program praktyk i staży jest idealny dla Ciebie.

Praktyki i Staże Oferujemy praktyki i staże dla studentów i uczniów różnych specjalizacji medycznych, które pozwalają na obserwację i uczestnictwo w codziennych zadaniach medycznych pod okiem doświadczonych mentorów,  praktykanci lub stażyści mogą zapoznać się z pracą wyspecjalizowanego personelu m. in.  lekarzy, pielęgniarek, techników radiologów, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, opiekunów medycznych. Praktyki mogą być realizowane w różnych oddziałach szpitala, co daje możliwość zdobycia szerokiego zakres doświadczeń.

Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych jest zawarcie  porozumienia o współpracy dotyczącej praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego  pomiędzy Szpitalem a Uczelnią / Jednostką kierującą lub pomiędzy Szpitalem a Studentem/Uczniem.

Wolontariat Dla tych, którzy chcą pomagać i jednocześnie zdobywać doświadczenie w obszarze zdrowia, oferujemy możliwość wolontariatu. Wolontariusze odgrywają kluczową rolę w wielu aspektach działalności szpitala, od wsparcia pacjentów i ich rodzin, przez pomoc w organizacji wydarzeń, po działalność w ramach różnych projektów badawczych.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia. Taką samą definicję wolontariusza przyjmuje art. 5 pkt 45) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wolontariusze w medycynie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz spełniać wymagania co do zakresu i rodzaju wykonywanych świadczeń.   W przypadku świadczeń zdrowotnych powinny to być uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego

Wolontariuszami mogą zostać również osoby, które nie posiadają uprawnień do wykonywania zawodu medycznego. Osoby te mogą wykonywać szereg czynności, które nie są wykonywaniem świadczeń zdrowotnych a pomagają przy opiece nad pacjentem

Korzyści dla wolontariuszy: przekazanie świadczonego dobra ludziom potrzebującym, większa integracja społeczna, zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego, rozwój osobisty, nabycie rozeznania co do potencjalnych ścieżek kariery, spojrzenie na własne życie z innej perspektywy, zwiększenie możliwości podjęcia pracy zawodowej w przyszłości; 

 

Jak aplikować? Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych programach i procesie rekrutacji, zapraszamy do kontaktu:

– praktyki – zawody medyczne: Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Iwona Kacprzak,  tel. 89 524-53-81, e-mail: i_kacprzak@szpital.uwm.edu.pl

– pozostałe praktyki i wolontariaty: Dział Kadr, tel. 89 524-56-82, e-mail: kadry@szpital.uwm.edu.pl

 

Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj swoje umiejętności, pomagając innym!Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, będący wiodącą placówką medyczną na Warmii i Mazurach, poszukuje: wolontariuszy do opieki lub pomocy przy opiece nad pacjentem w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych”.

Dla tych osób, które chcą pomagać i jednocześnie zdobywać doświadczenie w obszarze zdrowia, oferujemy możliwość wolontariatu. Wolontariusze odgrywają kluczową rolę w wielu aspektach działalności szpitala, od wsparcia pacjentów i ich rodzin, przez pomoc w organizacji wydarzeń, po działalność w ramach różnych projektów badawczych.

Wolontariusze w medycynie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz spełniać wymagania, co do zakresu i rodzaju wykonywanych świadczeń. W przypadku świadczeń zdrowotnych powinny to być uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Wolontariuszami mogą zostać również osoby, które nie posiadają uprawnień do wykonywania zawodu medycznego. Osoby te mogą wykonywać szereg czynności, które nie są wykonywaniem świadczeń zdrowotnych a pomagają przy opiece nad pacjentem.

Korzyści dla wolontariuszy:

  • przekazanie świadczonego dobra ludziom potrzebującym,
  • większa integracja społeczna,
  • zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego,
  • rozwój osobisty,
  • nabycie rozeznania co do potencjalnych ścieżek kariery,
  • spojrzenie na własne życie z innej perspektywy,
  • zwiększenie możliwości podjęcia pracy zawodowej w przyszłości;

 

Jak aplikować? Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: kadry@szpital.uwm.edu.pl,

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 89 524 56 82

Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu i wspólnego dążenia do zapewnienia najlepszej możliwej opieki naszym pacjentom. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie czeka na Państwa aplikacje!


Skip to content