Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Informacje

komercja.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, będący wiodącą placówką medyczną na Warmii i Mazurach, poszukuje do swojego zespołu lekarzy różnych specjalizacji. Nasz Szpital oferuje możliwość pracy w dynamicznie rozwijającym się środowisku, w którym priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości opieki medycznej pacjentom.

Oferujemy:

 • Umowę cywilno-prawna / Umowę o pracę w stabilnej i prestiżowej instytucji;
 • Konkurencyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach;
 • Pracę w zespole doświadczonych specjalistów, w środowisku wspierającym innowacyjne podejścia do medycyny;
 • Dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego i najnowszych technologii;
 • Elastyczne godziny pracy, umożliwiające zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Oczekujemy:

Wykształcenia medycznego oraz posiadanie prawa do wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski.

Specjalizacji w jednej z dziedzin medycyny lub w trakcie jej zdobywania.

Zainteresowania rozwojem w wybranej dziedzinie medycyny i gotowości do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Umiejętności pracy w zespole oraz zawierania doskonałych relacji z pacjentami.

Jak aplikować:

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres
e-mail: rekrutacja@szpital.uwm.edu.pl z dopiskiem w tytule maila „Aplikacja na stanowisko lekarza”. Proces rekrutacyjny obejmuje rozmowę kwalifikacyjną.

Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu i wspólnego dążenia do zapewnienia najlepszej możliwej opieki naszym pacjentom. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie czeka na Państwa aplikacje!Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, będący wiodącą placówką medyczną na Warmii i Mazurach, poszukuje
do swojego zespołu Specjalisty ds. Projektów

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat w stabilnej i prestiżowej instytucji;
 • Wynagrodzenie do uzgodnienia, adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku Specjalista ds. Projektów należy w szczególności:

 • Monitoring otoczenia Szpitala w zakresie planowanych do realizacji projektów ze źródeł UE oraz dotacji krajowych;
 • Bieżąca analiza potrzeb inwestycyjnych Szpitala we współpracy z Dyrekcją Szpitala
 • Samodzielne przygotowywanie wniosków i związanej z nimi dokumentacji w celu pozyskania dofinasowanie
  ze środków zewnętrznych, w tym unijnych;
 • Realizacja zadań zawartych w projekcie zgodnie z założeniami i harmonogramem, w szczególności:
 • sporządzanie i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych,
 • sporządzanie zestawień dotyczących rozliczeń,
 • kontakt i współpraca, w tym prowadzenie korespondencji z instytucjami pośredniczącymi, klientami i partnerami
  w projektach;
 • Weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu oraz zasadami finansowania;
 • Kontrola merytoryczna projektów zakończonych w okresie trwałości, archiwizacja.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku;
 • Dobra znajomość aktualnych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących pozyskiwanie, realizację i rozliczanie projektów;
 • Umiejętność nadzorowania kliku projektów jednocześnie;
 • Umiejętność konstruowania pism urzędowych i redagowania tekstów;
 • Biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office w szczególności MS Excel;
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Jak aplikować:

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: kadry@szpital.uwm.edu.pl

Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu i wspólnego dążenia do zapewnienia najlepszej możliwej opieki naszym pacjentom. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie czeka na Państwa aplikacje!


mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w ramach podpisanej umowy z Ministrem Zdrowia na udzielenie dotacji celowej w 2022 r. realizuje zadanie polegające na zakupie aparatury/sprzętu medycznego.


mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w ramach podpisanej umowy z Ministrem Zdrowia na udzielenie dotacji celowej w 2022 r. realizuje zadanie polegające na zakupie aparatury/sprzętu medycznego.


mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje zadanie inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30-etap III”


mz.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie realizuje projekt pn.:

„Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021” w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017- 2021.


Skip to content