Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Informacje


Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie, kontrola dostaw i wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Realizacja zamówień z klinik / oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Szpitala zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Sporządzanie leków recepturowych
 • Wykonywanie czynności pomocniczych przy sporządzaniu leków w warunkach aseptycznych oraz preparatów do żywienia pozajelitowego
 • Wykonywanie innych czynności fachowych zgodnie z uprawnieniami

 

Wymagania:

 • Dyplom technika farmaceutycznego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Warunki:

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Czas pracy: pełen etat;

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpital.uwm.edu.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie SzpitalaZadania na stanowisku:

Prowadzenie Sekretariatu

 

1.       Obsługa korespondencji przychodzącej do Szpitala i wychodzącej

2.       Segregowanie i przekazywanie korespondencji do adresatów na terenie Szpitala

3.       Obsługa firmowej poczty elektronicznej oraz strony internetowej Szpitala

4.       Redagowanie pism

5.       Drukowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów

6.       Obsługa połączeń telefonicznych

7.       Ewidencjonowanie obiegu dokumentów zgodnie z wewnętrznym procedurami Szpitala oraz archiwizacja

8.       Prowadzenie dziennika korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej Szpitala

9.       Przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie pism wychodzących

10.   Prowadzenie książki nadania listów poleconych

11.   Prowadzenie rejestru wysyłanych listów zwykłych

12.   Prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Szpitala i innych dokumentów wewnątrzzakładowych

13. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Szpitala w porozumieniu z właściwymi merytorycznie pracownikami

14. Przechowywanie i archiwizacja zarządzeń Dyrektora Szpitala i innych aktów wewnątrzzakładowych

15. Publikacja zarządzeń Dyrektora Szpitala i innych dokumentów wewnątrzzakładowych na platformie informacyjnej Szpitala

16. Przekazywanie kopi zarządzeń Dyrektora Szpitala odpowiednim pracownikom Szpitala

17. Okresowa kontrola zarządzeń Dyrektora Szpitala i ich uaktualnianie w porozumieniu z właściwymi merytorycznie pracownikami

18. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji i korespondencji dotyczącej działających w Szpitalu Związków Zawodowych

19. Przechowywanie i archiwizacja uchwał Rady Społecznej Szpitala, uchwał Senatu UWM w Olsztynie oraz innych aktów prawnych wydanych przez organy UWM w Olsztynie w sprawach dotyczących Szpitala.

20. Organizacja, obsługa administracyjno-biurowa oraz protokołowanie posiedzeń Rady Społecznej Szpitala.

21.   Prowadzenie rejestru przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego u pacjentów

 

Reprezentowanie Szpitala

 

1.       Przyjmowanie i obsługa interesantów Szpitala

2.       Organizacja zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych Dyrekcji Szpitala

3.       Serwowanie poczęstunku dla gości Szpitala, organizowanie cateringu

 

Wsparcie Dyrekcji Szpitala

 

1.       Prowadzenie terminarza spotkań i zadań Dyrekcji Szpitala

2.       Umawianie spotkań

3.       Organizacja wyjazdów służbowych (bukowanie biletów lotniczych, rezerwacja hoteli, wynajem samochodów itp.)

4.       Sporządzanie raportów i protokołów

5.       Przygotowanie dokumentów i materiałów

 

Pozostałe zadania związane z prowadzeniem sekretariatu

 

1.       Zaopatrywanie sekretariatu w materiały biurowe

2.       Zaopatrywania sekretariatu w artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda mineralna itp.)

3.       Dbałość o prządek w sekretariacie i gabinetach Dyrekcji Szpitala.

Warunki:

 • Forma zatrudnienia i stawka wynagrodzenia do uzgodnienia,
 • Czas pracy: pełen etat;

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • znajomość oprogramowania Microsoft Office,
 • mile widziane doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku;

Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową,
 • Stały kontakt z pracownikami szpitala w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność planowania i organizacji,
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań,
 • Otwartość, komunikatywność;

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@szpital.uwm.edu.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Szpitala


Skip to content