Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Informacje

komercja.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, będący wiodącą placówką medyczną na Warmii i Mazurach, poszukuje do swojego zespołu lekarzy różnych specjalizacji. Nasz Szpital oferuje możliwość pracy w dynamicznie rozwijającym się środowisku, w którym priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości opieki medycznej pacjentom.

Oferujemy:

  • Umowę cywilno-prawna / Umowę o pracę w stabilnej i prestiżowej instytucji;
  • Konkurencyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia;
  • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach;
  • Pracę w zespole doświadczonych specjalistów, w środowisku wspierającym innowacyjne podejścia do medycyny;
  • Dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego i najnowszych technologii;
  • Elastyczne godziny pracy, umożliwiające zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Oczekujemy:

Wykształcenia medycznego oraz posiadanie prawa do wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski.

Specjalizacji w jednej z dziedzin medycyny lub w trakcie jej zdobywania.

Zainteresowania rozwojem w wybranej dziedzinie medycyny i gotowości do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Umiejętności pracy w zespole oraz zawierania doskonałych relacji z pacjentami.

Jak aplikować:

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres
e-mail: rekrutacja@szpital.uwm.edu.pl z dopiskiem w tytule maila „Aplikacja na stanowisko lekarza”. Proces rekrutacyjny obejmuje rozmowę kwalifikacyjną.

Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu i wspólnego dążenia do zapewnienia najlepszej możliwej opieki naszym pacjentom. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie czeka na Państwa aplikacje!


komercja.png

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO 
W OLSZTYNIE 
AL.WARSZAWSKA 30, 10-082 OLSZTYN

 

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(t. j. Dz. U. z 2023, poz.991 z późn.zm.)

 

            Ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie lekarz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. 

1. Przedmiot zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4.Klauzula RODO


pobrane.jpeg

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO 
W OLSZTYNIE 
AL.WARSZAWSKA 30, 10-082 OLSZTYN

 

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(t. j. Dz. U. z 2023, poz.991 z późn.zm.)

 

            Ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. 

1. Przedmiot zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4. Klauzula RODO


komercja.png

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO 
W OLSZTYNIE 
AL.WARSZAWSKA 30, 10-082 OLSZTYN

 

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(t. j. Dz. U. z 2023, poz.991 z późn.zm.)

 

Ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie Psychologii w Oddziałach / Klinikach/ Zakładach / Ośrodkach Rehabilitacji Dziennej. 

1. Przedmiot zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4. Klauzula RODO


Skip to content