Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Informacje

komercja.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, będący wiodącą placówką medyczną na Warmii i Mazurach,

poszukuje do swojego zespołu

Referenta / Specjalisty ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat w stabilnej i prestiżowej instytucji;
 • Wynagrodzenie do uzgodnienia
 • Pełen wymiar czasu pracy
 • Pakiet socjalny

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należy w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych wraz z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Szpitalu, w tym m.in.:

 • przygotowywanie i przeprowadzenie pod względem formalnoprawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
 • opracowywanie, kompletowanie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w tym: opracowywanie projektów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, sporządzanie pełnej dokumentacji z zakresu powadzonych postępowań i jej publikacja, przygotowanie projektów ogłoszeń i publikowanie ich, organizacja i udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza;
 • redagowanie pism i prowadzenie korespondencji z wykonawcami związanej z prowadzonymi postępowaniami;
 • udział w procesie przygotowywania sprawozdawczości, prowadzenie rejestrów zamówień zgodnie z przepisami wewnętrznymi;
 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami;
 • współprowadzenie zaopatrzenia szpitala;
 • zamawianie, przyjmowanie i wydawanie asortymentu, materiałów i sprzętu komórkom szpitalnym;
 • prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ilościowej ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala;
 • kontrola stanów magazynowych;
 • przeprowadzanie inwentaryzacji;
 • analiza wartościowa i ilościowa zakupionych materiałów będących podstawą do wszczęcia procedury przetargowej;
 • podpisywanie dokumentów i pism wynikających z obowiązków służbowych, odbioru faktur, rachunków;

 

Wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kc;
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie średnie/wyższe (preferowane wykształcenie z zakresu zamówień publicznych);
 • znajomość obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność organizacji czasu pracy;
 • samodzielność, zaangażowanie, odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • skrupulatność, terminowość.
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność sporządzani pism, w tym pism urzędowych,

 

Jak aplikować:

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: kadry@szpital.uwm.edu.pl

Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu i wspólnego dążenia do zapewnienia najlepszej możliwej opieki naszym pacjentom. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie czeka na Państwa aplikacje!


pobrane.jpeg

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO 
W OLSZTYNIE 
AL.WARSZAWSKA 30, 10-082 OLSZTYN

 

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(t. j. Dz. U. z 2023, poz.991 z późn.zm.)

 

Ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie Pielęgniarstwa w Oddziałach / Klinikach/ Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej ” Budzik dla dorosłych”. 

1. Przedmiot zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Wzór Umowy

4. Klauzula RODO

TERMIN SKŁADANIA OFERT do dn. 05.07.2024. godz. 10.00

5. Wynik postępowania


23-czerwca-Dzien-Ojca-2.png

Dziś obchodzimy dwa wyjątkowe święta: Dzień Ojca oraz Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty.
To doskonała okazja, by nie tylko podziękować naszym ojcom za ich miłość

i wsparcie, ale także przypomnieć o znaczeniu dbania o zdrowie.

💙 Dzień Ojca to czas, by okazać wdzięczność naszym tatom za ich nieocenioną rolę w naszym życiu.
To oni zawsze byli przy nas, dzielili z nami radości i troski. Niech ten dzień będzie pełen ciepła,
miłości i niezapomnianych chwil spędzonych razem.

🔬 Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty przypomina nam, jak ważne jest regularne badanie i dbanie o zdrowie.
Rak prostaty to jedno z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn, ale wczesne wykrycie znacznie zwiększa szanse na skuteczne leczenie.
Zachęćmy naszych ojców i bliskich mężczyzn do przeprowadzania badań profilaktycznych i dbania o siebie.

Połączmy te dwa wydarzenia – podczas dzisiejszego świętowania, porozmawiajmy o zdrowiu i zadbajmy o to,
by nasi ojcowie mieli przed sobą wiele zdrowych i szczęśliwych lat. 🩺

Pamiętajcie, że najlepszym prezentem dla naszych ojców jest troska o ich zdrowie! ❤️


Skip to content