Pełnomocnik ds. pacjenta, prawa i obowiązki pacjenta


Pełnomocnik ds. pacjenta

Joanna Paszko
e-mail : pelnomocnik@szpital.uwm.edu.pl
tel. : 89 524 57 61

Pełnomocnik przyjmuje interesantów w środy od 10:00-13:00

Twoje zdanie jest dla nas ważne

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie przykładamy wielką wagę do opinii naszych pacjentów oraz ich rodzin. Rozumiemy, że każda uwaga, skarga czy wniosek jest dla nas cennym źródłem informacji, które pomaga nam nieustannie podnosić jakość świadczonych usług.


Podziel się swoją opinią

Jak możesz zgłosić swoje uwagi?

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi dotyczące pobytu w szpitalu, obsługi czy leczenia, zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Skarg i Wniosków. Istnieje kilka sposobów, aby z nami się skontaktować:

  • Osobiście: Możesz odwiedzić nasze biuro, które znajduje się na terenie szpitala. Nasi pracownicy są dostępni w godzinach pracy, aby wysłuchać Twoich uwag i pomóc w ich rozwiązaniu.
  • Pisemnie: Jeśli wolisz, możesz przesłać do nas swoją skargę lub wniosek pocztą. Adres naszego szpitala znajdziesz na stronie internetowej w sekcji kontakt.
  • E-mail: Możesz również skontaktować się z nami drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na dedykowany adres, który znajdziesz na naszej stronie internetowej w dziale kontakt.
  • Formularz online: Na naszej stronie internetowej dostępny jest również formularz, za pomocą którego możesz szybko i łatwo przesłać swoje uwagi.

Co się dzieje po złożeniu skargi lub wniosku?

Po otrzymaniu Twojej skargi lub wniosku, nasz zespół dokładnie przeanalizuje zgłoszoną sprawę. Każde zgłoszenie jest dla nas ważne i traktowane jest z należytą uwagą. Odpowiedź na zgłoszenie otrzymasz w możliwie najkrótszym czasie.

Twoje opinie pomagają nam rozwijać lepsze standardy

Pamiętaj, że Twoje uwagi są dla nas bezcennym źródłem wiedzy o tym, co możemy poprawić, aby świadczyć usługi na jeszcze wyższym poziomie. Dziękujemy za Twój wkład w rozwój naszego szpitala.


Prawa i obowiązki pacjenta


W szpitalu określono prawa pacjenta zgodnie z „Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”. Pełny tekst ustawy dostępny jest w punkcie pielęgniarskim, a wersja skrócona wywieszona jest na tablicy informacyjnej w oddziałach.

Prawa pacjenta obejmują m.in. świadczenia zgodne z aktualną wiedzą medyczną, informacje o stanie zdrowia, zgłaszanie działań niepożądanych, zachowanie tajemnicy medycznej, wyrażanie zgody na leczenie, poszanowanie intymności, leczenie bólu, dostęp do dokumentacji medycznej, zgłaszanie sprzeciwu wobec opinii lekarza, opiekę duszpasterską, przechowywanie wartościowych rzeczy w depozycie.

Pacjent może zgłaszać naruszenia praw bezpośrednio przełożonemu personelu medycznego lub Pełnomocnikowi ds. Praw Pacjenta. W razie niezadowolenia można skierować sprawę do Sekcji Skarg i Wniosków NFZ w Olsztynie lub Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.

Pełnomocnik ds. praw pacjenta Joanna Paszko przyjmuje w środy w godzinach 10:00-13:00, tel. 89 524 57 61, e-mail: pelnomocnik@szpital.uwm.edu.pl. Adresy i godziny pracy innych instytucji również są dostępne.

Zasady pobytu pacjentów obejmują przestrzeganie regulaminu szpitala, zaleceń personelu, diety i zakazów dotyczących alkoholu, palenia i narkotyków. Pacjent ma też obowiązek przestrzegania zasad higieny, bezpieczeństwa, ciszy nocnej i kulturalnego zachowania.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaPrawa i obowiązki pacjenta
Skip to content