Struktura organizacyjna

Pozostałe komórki organizacyjne

Pracownia Histopatologii i Cytologii


Pracownia Histopatologii i Cytologii zajmuje się diagnozowaniem chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach. Dysponujemy nowoczesną aparaturą i specjalistycznym personelem wykonującym szeroki zakres badań histochemicznych i immunohistochemicznych, współpracując również z laboratoriami genetycznymi i molekularnymi.

 


Czytaj dalej

Apteka Szpitalna USK w Olsztynie


Apteka szpitalna stanowi integralną część Szpitala, do zadań której należy m.in. Zaopatrzenie Szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne zgodnie z ustawą Pzp, wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych określonych w odrębnych przepisach oraz zapewnienie bezpieczeństwa farmakoterapii


Czytaj dalej

Centralna Sterylizatornia


Centralna Sterylizatornia ( CS ) – komórka organizacyjna, która wykonuje usługi na potrzeby wszystkich komórek organizacyjnych szpitala oraz podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartych umów z Dyrekcją Szpitala. Zadaniem Centralnej Sterylizatornii jest wykonanie procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji instrumentarium zabiegowego, narzędzi, sprzętu medycznego, materiałów medycznych wielorazowego użytku niezbędnego do prowadzenia działalności podstawowej Szpitala.


Czytaj dalej

Skip to content