Struktura organizacyjna

Rehabilitacja

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej


Naszym celem jest wsparcie pacjentów w procesie powrotu do zdrowia po zdarzeniach kardiologicznych, w tym po zawałach serca, stentowaniu naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych takich jak by-passy (CABG) czy operacjach zastawek. Oferujemy kompleksowe podejście do rehabilitacji kardiologicznej zgodnie z aktualnymi wytycznymi towarzystw naukowych oraz oparte na ponad 10-letnim doświadczeniu własnym w tej dziedzinie.


Czytaj dalej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej


Ośrodek Rehabilitacji Dziennej to jednostka medyczna, dedykowana kompleksowej rehabilitacji pacjentów wymagających intensywnej terapii po przebytych urazach, operacjach czy w przebiegu przewlekłych chorób. Oferuje indywidualnie dostosowane programy terapeutyczne, łączące fizjoterapię, realizowane przez wysoko wykwalifikowany personel. Zapewnia pacjentom nie tylko profesjonalną opiekę medyczną, ale również wsparcie w powrocie do pełnej sprawności i samodzielności w codziennym życiu.


Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej


Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej jest specjalistyczną jednostką medyczną skoncentrowaną na kompleksowej rehabilitacji pacjentów po incydentach neurologicznych oraz z zaburzeniami ogólnoustrojowymi. Wykorzystując multidyscyplinarne podejście, włączając w to najnowsze metody terapii i indywidualnie dostosowane programy rehabilitacyjne, dążąc do maksymalnej poprawy jakości życia pacjentów, funkcjonowania i niezależności w życiu codziennym


Czytaj dalej
personel fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii


Zakład Fizjoterapii to jednostka medyczna zapewniająca usługi rehabilitacyjne, które mają na celu wspieranie pacjentów w procesie powrotu do zdrowia i poprawy ich funkcjonowania po różnego rodzaju urazach, operacjach czy w przebiegu chorób przewlekłych.

Czytaj dalej

Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla Dorosłych”


„Budzik dla Dorosłych” to jednostka medyczna dedykowana intensywnej rehabilitacji osób dorosłych w czasie śpiączki. Wykorzystując specjalistyczne programy terapeutyczne i nowoczesne technologie, zakład skupia się na wsparciu pacjentów w odzyskaniu maksymalnej samodzielności oraz poprawie jakości ich życia. Dzięki multidyscyplinarnemu podejściu, pacjenci są objęci kompleksową opieką, w tym rehabilitacją ruchową, terapią zajęciową, a także wsparciem psychologicznym.


Czytaj dalej
personel oddziału budzik
Skip to content