Cyberbezpieczeństwo


Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, jako operator usługi kluczowej, zobowiązany został ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U z 2018 r, poz. 1560) do zapewnienia pacjentom oraz podmiotom współpracującym dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w zakresie związanym ze świadczoną usługą kluczową.

Więcej informacji:

Cyberbezpieczestwo

Skip to content