Struktura organizacyjna

Nasze oddziały

Izba Przyjęć


Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania na leczenie szpitalne zgodnie z planem przyjęć do poszczególnych oddziałów. W nagłych przypadkach i stanach zagrożenia życia pacjenci przyjmowani są bez skierowania w przez całą dobę.

Czytaj dalej

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych


Klinika Chorób Wewnętrznych jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W Klinice znajduje się 25 łóżek, 4 z nich to łóżka Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Klinika prowadzi działalność leczniczą, dydaktyczną i naukową w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych. Ośrodek dysponuje pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Badań Holterowskich i EKG, Testów wysiłkowych, Ergospirometrii, Ultrasonografii i Nieinwazyjnych Badań Naczyniowych), ponadto prowadzi Specjalistyczną Kardiologiczną Poradnię Przyszpitalną, oraz ściśle współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej USK.


Czytaj dalej
zdjęcie personelu kliniki

Oddział Kardiologiczny


Klinika Kardiologii jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Klinika prowadzi działalność leczniczą, dydaktyczną i naukową w zakresie kardiologii. Ośrodek dysponuje pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Badań Holterowskich i EKG, Testów wysiłkowych, Ergospirometrii, Ultrasonografii i Nieinwazyjnych Badań Naczyniowych), ponadto prowadzi Specjalistyczną Kardiologiczną Poradnię Przyszpitalną oraz ściśle współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej USK.


Czytaj dalej

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej


Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej jest specjalistycznym, 10-łóżkowym oddziałem szpitalnym zajmującym się leczeniem chorób w obrębie twarzoczaszki i szyi. Lekarze Oddziału oprócz działalności klinicznej, prowadzą również działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie, jak również pracują w Specjalistycznej Poradni Chirurgii Szczękowo- Twarzowej przy Szpitalu Uniwersyteckim.


Czytaj dalej

Klinika Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi


W Klinice Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Zabiegi operacyjne obejmują wszystkie procedury z zakresu otorynolaryngologii oraz chirurgii głowy i szyi.


Czytaj dalej

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej


Klinika Chirurgii jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia operacyjnego zdarzeń ogólnochirurgicznych z wykorzystaniem mało inwazyjnych technik chirurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem laparoskopii i torakoskopii. Klinika dysponuje 17 łóżkami w salach jedno-, i trzy- osobowych wyposażonych w nowoczesne łóżka sterowane elektrycznie oraz osobne węzły sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, a także salą pooperacyjną trzy-łóżkową w pełni monitorowaną.


Czytaj dalej
klinika chirurgii
oddział anestezjologii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest 10 łóżkowym oddziałem zajmującym się leczeniem pacjentów w stanach krytycznych i zagrażających ich życiu. Spełnia wszystkie wymogi pod względem wyposażenia sprzętu, prowadzenia diagnostyki i leczenia wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia. W Oddziale pracują doświadczeni lekarze specjaliści ciągle podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe na kursach krajowych i zagranicznych, co skutkuje uzyskaniem certyfikatów międzynarodowych.


Czytaj dalej

Klinika Neurologii z Pododdziałem udarowym


Klinika Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym są specjalistycznymi jednostkami, o łącznej liczbie 28 łóżek. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem chorób neurologicznych takich jak udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Devic’a, padaczka, stwardnienie zanikowe boczne, guzy mózgu i rdzenia kręgowego, miastenia, migrena. Lekarze Kliniki oprócz aktywności klinicznej, prowadzą również działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie, jak również realizują projekty naukowe, szczególnie w zakresie neuroimmunologii. Przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym funkcjonuje także Poradnia Neurologiczna.


Czytaj dalej
klinika neurologii

Blok operacyjny


Nasz Blok Operacyjny to centrum zaawansowanych procedur medycznych, wspierające kompleksowe leczenie w pięciu specjalistycznych dziedzinach. Dysponujemy czterema nowoczesnymi salami operacyjnymi oraz specjalistyczną Salą Angiograficzną.


Czytaj dalej

Klinika Neurochirurgii


Klinika Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie to zespół w pełni wykwalifikowanego personelu, przygotowanego do rzetelnej pracy na rzecz życia i zdrowia naszych pacjentów. W Klinice prowadzone jest leczenie operacyjne pacjentów z chorobami układu nerwowego. Dominującym zakresem prowadzonych operacji neurochirurgicznych są: choroby nowotworowe/onkologiczne układu nerwowego, choroby naczyń mózgowych, szyjnych i kanału kręgowego, operacje z zakresu neurotraumatologii, leczenie operacyjne choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa oraz leczenie operacyjne wodogłowia.


Czytaj dalej

Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej


Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej jest specjalistyczną jednostką medyczną skoncentrowaną na kompleksowej rehabilitacji pacjentów po incydentach neurologicznych oraz z zaburzeniami ogólnoustrojowymi. Wykorzystując multidyscyplinarne podejście, włączając w to najnowsze metody terapii i indywidualnie dostosowane programy rehabilitacyjne dążymy do maksymalnej poprawy jakości życia pacjentów, funkcjonowania i niezależności w życiu codziennym


Czytaj dalej

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej


Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie to zespół w pełni wykwalifikowanego personelu, przygotowanego do rzetelnej pracy na rzecz życia i zdrowia naszych pacjentów.


Czytaj dalej
personel oddziału budzik

Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla Dorosłych”


„Budzik dla Dorosłych” to jednostka medyczna dedykowana intensywnej rehabilitacji osób dorosłych w czasie śpiączki. Wykorzystując specjalistyczne programy terapeutyczne i nowoczesne technologie, zakład skupia się na wsparciu pacjentów w odzyskaniu maksymalnej samodzielności oraz poprawie jakości ich życia. Dzięki multidyscyplinarnemu podejściu, pacjenci są objęci kompleksową opieką, w tym rehabilitacją ruchową, terapią zajęciową, a także wsparciem psychologicznym.


Czytaj dalej

Skip to content