Zakres świadczeń szpitalnych

Znajdą tu Państwo informacje na temat zakresu usług i świadczeń szpitalnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie.

 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej
 • Klinika Neurologii z Pododdziałem udarowym
 • Klinika Neurochirurgii
 • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
 • Oddział Kardiologiczny
 • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej
 • Izba Przyjęć
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla Dorosłych”
 • Blok operacyjny
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Klinika Chorób Wewnętrznych jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W Klinice znajduje się 25 łóżek, 4 z nich to łóżka Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Klinika prowadzi działalność leczniczą, dydaktyczną i naukową w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych. Ośrodek dysponuje pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Badań Holterowskich i EKG, Testów wysiłkowych, Ergospirometrii, Ultrasonografii i Nieinwazyjnych Badań Naczyniowych), ponadto prowadzi Specjalistyczną Kardiologiczną Poradnię Przyszpitalną, oraz ściśle współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej USK.

Czytaj dalej

Klinika Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi

W Klinice Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Zabiegi operacyjne obejmują wszystkie procedury z zakresu otorynolaryngologii oraz chirurgii głowy i szyi.

Czytaj dalej

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej

Klinika Chirurgii jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia operacyjnego zdarzeń ogólnochirurgicznych z wykorzystaniem mało inwazyjnych technik chirurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem laparoskopii i torakoskopii. Klinika dysponuje 17 łóżkami w salach jedno-, i trzy- osobowych wyposażonych w nowoczesne łóżka sterowane elektrycznie oraz osobne węzły sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, a także salą pooperacyjną trzy-łóżkową w pełni monitorowaną.

Czytaj dalej

Klinika Neurologii z Pododdziałem udarowym

Klinika Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym są specjalistycznymi jednostkami, o łącznej liczbie 28 łóżek. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem chorób neurologicznych takich jak udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Devic’a, padaczka, stwardnienie zanikowe boczne, guzy mózgu i rdzenia kręgowego, miastenia, migrena. Lekarze Kliniki oprócz aktywności klinicznej, prowadzą również działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie, jak również realizują projekty naukowe, szczególnie w zakresie neuroimmunologii. Przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym funkcjonuje także Poradnia Neurologiczna.

Czytaj dalej

Klinika Neurochirurgii

Klinika Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie to zespół w pełni wykwalifikowanego personelu, przygotowanego do rzetelnej pracy na rzecz życia i zdrowia naszych pacjentów. W Klinice prowadzone jest leczenie operacyjne pacjentów z chorobami układu nerwowego. Dominującym zakresem prowadzonych operacji neurochirurgicznych są: choroby nowotworowe/onkologiczne układu nerwowego, choroby naczyń mózgowych, szyjnych i kanału kręgowego, operacje z zakresu neurotraumatologii, leczenie operacyjne choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa oraz leczenie operacyjne wodogłowia.

Czytaj dalej

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie to zespół w pełni wykwalifikowanego personelu, przygotowanego do rzetelnej pracy na rzecz życia i zdrowia naszych pacjentów.

Czytaj dalej

Oddział Kardiologiczny

Klinika Kardiologii jest specjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Klinika prowadzi działalność leczniczą, dydaktyczną i naukową w zakresie kardiologii. Ośrodek dysponuje pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Badań Holterowskich i EKG, Testów wysiłkowych, Ergospirometrii, Ultrasonografii i Nieinwazyjnych Badań Naczyniowych), ponadto prowadzi Specjalistyczną Kardiologiczną Poradnię Przyszpitalną oraz ściśle współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej USK.

Czytaj dalej

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej jest specjalistycznym, 10-łóżkowym oddziałem szpitalnym zajmującym się leczeniem chorób w obrębie twarzoczaszki i szyi. Lekarze Oddziału oprócz działalności klinicznej, prowadzą również działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Lekarskiego Warmińsko- Mazurskiego Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie, jak również pracują w Specjalistycznej Poradni Chirurgii Szczękowo- Twarzowej przy Szpitalu Uniwersyteckim.

Czytaj dalej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest 10 łóżkowym oddziałem zajmującym się leczeniem pacjentów w stanach krytycznych i zagrażających ich życiu. Spełnia wszystkie wymogi pod względem wyposażenia sprzętu, prowadzenia diagnostyki i leczenia wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia. W Oddziale pracują doświadczeni lekarze specjaliści ciągle podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe na kursach krajowych i zagranicznych, co skutkuje uzyskaniem certyfikatów międzynarodowych.

Czytaj dalej

Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej

Oddział Kliniczny Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej jest specjalistyczną jednostką medyczną skoncentrowaną na kompleksowej rehabilitacji pacjentów po incydentach neurologicznych oraz z zaburzeniami ogólnoustrojowymi. Wykorzystując multidyscyplinarne podejście, włączając w to najnowsze metody terapii i indywidualnie dostosowane programy rehabilitacyjne dążymy do maksymalnej poprawy jakości życia pacjentów, funkcjonowania i niezależności w życiu codziennym

Czytaj dalej

Izba Przyjęć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania na leczenie szpitalne zgodnie z planem przyjęć do poszczególnych oddziałów. W nagłych przypadkach i stanach zagrożenia życia pacjenci przyjmowani są bez skierowania w przez całą dobę.

Czytaj dalej

Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla Dorosłych”

„Budzik dla Dorosłych” to jednostka medyczna dedykowana intensywnej rehabilitacji osób dorosłych w czasie śpiączki. Wykorzystując specjalistyczne programy terapeutyczne i nowoczesne technologie, zakład skupia się na wsparciu pacjentów w odzyskaniu maksymalnej samodzielności oraz poprawie jakości ich życia. Dzięki multidyscyplinarnemu podejściu, pacjenci są objęci kompleksową opieką, w tym rehabilitacją ruchową, terapią zajęciową, a także wsparciem psychologicznym.

Czytaj dalej

Blok operacyjny

Nasz Blok Operacyjny to centrum zaawansowanych procedur medycznych, wspierające kompleksowe leczenie w pięciu specjalistycznych dziedzinach. Dysponujemy czterema nowoczesnymi salami operacyjnymi oraz specjalistyczną Salą Angiograficzną.

Czytaj dalej

Skip to content